Kurssin aloitus

Ensimmäisellä tunnilla käytiin läpi kurssin tehtäviä ja työtapaa. Kurssilla on tarkoitus tehdä minitutkielma ja muutama oman alan asiakirja, ja tämän ryhmän kanssa tehdään tiedote ja kaupankäynnin asiakirjoja. Muita tehtäviä kurssilla on tutustua video-CV:hen ja lähettää ammatillinen sähköpostiviesti. Kurssin kesto on 14 tuntia. Kurssilaiset saivat tehtävät paperilla sekä nettisivustolla, ja ne löytyivät myös koulun sähköisestä oppimisympäristöstä.

Alussa kävin perinteiseen tapaan läpi monistenipusta viittaustekniikkaa esimerkkien kautta taululta ja lopputunti ideoitiin minitutkielman aihetta. Seuraavalla tunnilla päästiin sitten tietokoneille kirjoittamaan.

Kurssilaiset tuntuivat olevan mielissään siitä, että tehtäviä saisi tehdä vapaassa järjestyksessä. Suurin osa alkoi tehdä tutkielmaa, mutta muutama valitsi toisen tehtävän. Siitäkin pidettiin, että tehtävät sai myös  tarvittaessa kotiin. Kaikki tekivät keskittyneesti hommia kirjoitustunnin ajan. Viittaustekniikkaa käytiin monen kanssa vielä erikseen, vaikka sitä oltiin yhdessä käyty läpi, joten ensimmäisen tunnin opettajajohtoinen pohjustus aiheeseen voisi jäädä pois. Viittaustekniikasta voisi tehdä omia pieniä tehtäviä, jotka kukin tekisi alkuun ennen tutkielman aloittamista.

Kovin tarkasti en vielä avannut opiskelijoille työtavan erityispiirteitä, näytin vain tehtäviä ja kerroin, että omaan tahtiin vapaassa järjestyksessä saa niitä tehdä. Tähän voisi vielä seuraavalla tunnilla palata ja laittaa kurssilaiset miettimään omia tavoitteitaan. Jos kirjoittaminen olisi vaikeaa, kurssi tuntuisi varmasti työläältä. Täytyy pohtia, tarvitseeko esimerkiksi kaikkien saada valmiiksi kaikki tehtävät.

Hyvin lähti kurssi alkuun. Nopeimmat saivat jo ensimmäisen kerran päätteeksi melkein valmiiksi kurssin suurimman työn. Voi olla, että tällainen urakointimalli motivoi tekemään sen nopeasti valmiiksi. Täytyy miettiä, mitä tosi nopeiden kanssa tehdään kurssin loppupuolella, jos kaikki tehtävät ovat valmiina.

Yksilöllistä ammatillista äikkää

Olen pitkin syksyä lukenut hienoista kokemuksista, mitä yksilöllisillä oppimisen poluilla on saatu aikaan, ja kovasti tekisi mieli soveltaa Pekka Peuran menetelmää myös ammatillisen äidinkielen puolella. Usein haasteena tässä on se, ettei esimerkiksi aina ole pääsyä tietokoneille, mutta voisivathan tehtävät olla toki muutakin kuin verkkotehtäviä. Tämän vuoden viimeiseen jaksoon osuu kuitenkin lyhyt kurssi, jossa on paljon kirjoitustehtäviä ja tiivis, rajattu aika sekä pääsy joka tunnille tietokoneluokkaan. Tilaisuus siis kokeilla, miten menetelmä taipuu tähän.

Aikaisemmin olen sattumalta päätynytkin vastaavan kurssin kanssa tällaiseen työskentelyyn, jossa opiskelijan vastuulla on isomman kokonaisuuden itsenäinen tekeminen. Kurssin työtapa on ollut pääsääntöisesti tykätty, mutta joskus joku on ihmetellyt, miksi opettaja ei opeta vaan tehdään vain itse tehtäviä. Alkuun onkin siis hyvä panostaa perustelemalla tätä menetelmää ja antamalla kurssin tavoitteet, arviointitapa ja aikataulut etukäteen.

Ryhmä, jolle kurssia suunnittelen on entuudestaan minulle tuntematon, ja sekin lisää epävarmuutta, miten menetelmä soveltuu. Täytyy sitten muuttaa suunnitelmia, jos ei lähde luonnistumaan. Yleensä opiskelijat ovat aktivoituneet ennen pitkään omaan tekemiseen, joskin alkukurssista toiminta on käynnistynyt hitaasti. Joskus on ollut ryhmä, että suurin osa heräsi ottamaan vastuuta omasta tekemisestään vasta viime tingassa. Ehkä huolellinen perustelu ja tavoitteen asettelu auttaisi tässä.

Aluksi siirsin kurssin tehtävät blogialustalle ja suunnittelin aikataulun. Vielä pohdin, käynkö opettajajohtoisesti kuitenkin tunnin alussa aina tiettyä asiaa läpi, vaan saisiko opiskelija edetä tehtävien parissa ihan vapaasti. Voi olla, että käytännössä toteutuu jonkinlainen hypridimalli, jossa välillä käydään asiaa yhdessä läpi ja muuten työskennellään itsenäisesti. Saa nähdä, miten innostuvat.